Prvotriedne služby

Pôsobíme v žilinskom kraji. Zaoberáme sa čistením kanalizácií a vysokotlakovým čistením v priemysle, čistením dlažieb, hrobov,fasád,plotov,odstaňovaním graffitov…… Používame k tomu profesionálnu priemyselnú vysokotlakovú techniku v kategórii nad 250 BAR. Používame rôzne nástavce na rôzne povrchy. Všetko sa nachádza v našom výjazdovom vozidle ktoré je  pri práci sebestačné. Čiže nepotrebujeme prívod elekrtiky a pri menších zákazkach ani prívod vody.

Top