Kanál-servis Martin

KANÁL-servis Martin, Rastislav Mikoláš.

Dolná Kružná 2336/28, 038 61 Vrútky

Mobil: 0903 737 800 / e-mail: rmikolas@gmail.com

IČO: 37136992

Top Call Now Button